Zlaté husle

Sólisti orchestra Zlaté husle

01_Martin_Sleziak.jpg

Martin Sleziak
husle, spev
11. 3. 1964 / Ružomberok

hudobné vzdelanie

 • 1970 - 1978 Ľudová škola umenie, Ružomberok
 • 1978 - 1984 Konzervatórium v Žiline, trieda Prof. Buhomila Urbana

umelecké pôsobenia

 • Orchester ľudových nástrojov SRo, Bratislava (1984 - 1985)
 • Slovenská filharmónia (1985 - 1986)
 • Vojenský umelecký súbor, Bratislava (1986 - 1988)
 • Komorná Opera Bratislava (1988 - 1990)
 • Cimbal Quintet (1991 - 1994)
 • Diabolské Husle (1994 - 2004)
 • člen Umelecký súbor Lúčnica (od roku 1984)
 • od roku 1994 umelecký vedúci orchestra US Lúčnica
 • zakladateľ, umelecký vedúci a sólista Orchestra Zlaté husle (2004)

03_Peter_Parnican.jpg
Peter Parničan
husle, fujara, píšťalka, spev

11.9.1964 / Zvolen

hudobné vzdelanie

 • 1970 - 1979 Ľudová škola umenia vo Zvolene
 • 1979 - 1984 Konzervatórium v Žiline, odbor viola

umelecké pôsobenia

 • Detský folklórny súbor Zornička vo Zvolene
 • FS Rozsutec a Stavbár v Žiline
 • FS Chočan v Istebnom
 • FS Jedľovina v Kysuckom Novom Meste
 • Vojenský umelecký súbor v Bratislave, primáš ľudovej hudby
 • Umelecký súbor Lúčnica (od roku 1989)
 • Slovenský ľudový umelecký kolektív – ĽH Zlatá muzika
 • ĽH Miroslava Dudíka
 • Orchester ľudových nástrojov SRo, Bratislava,
 • hráč na husle, violu, fujaru, píšťalky, spev (1987 - 2003)
 • koncertný majster orchestra (od roku 1998)
 • upravovateľ ľudových piesní (1987 - 2003)
 • sólista Orchestra Zlaté husle a upravovateľ ľudových piesní (od roku 2004)

Martin Smolko
husle, viola

28. 5. 1976 / Prešov

hudobné vzdelanie

 • 1990 - 1995 Konzervatórium v Košiciach
 • 1995 - 2000 Vysoká škola múzických umení, Bratislava

umelecké pôsobenia

 • Detský folklórny súbor Šarišanček v Prešove
 • Štátna filharmónia Košice (1994-1995)
 • Komorný sólisti Košice (1994-1995)
 • Člen orchestrov v operách, operetách a muzikáloch v zahraničí - Nemecko,  Rakúsko, Švajčiarsko (2000-2004)
 • Štátny komorný orchester Žilina
 • Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Slovenská filharmónia (2005-2008)
 • Orchester SND (2005-2008)
 • Sólista Orchestra Zlaté husle a člen Umeleckého súboru Lúčnica (od roku 2008)

Vladimír Homola
cimbal

24.8.1983 / Banská Bystrica

hudobné vzdelanie

 • 1998 - 2002 Konzervatórium J.L. Bellu v Banskej Bystrici v triede Margity Chupáčovej
 • 2002 - 2007 Akadémia Umení v Banskej Bystrici
 • Fakulta múzických umení, odbor cimbal v triede hosť. doc. Viktórie Herecsár,  (ukončené štátnou skúškou, pridelený titul Mgr. Art.)

pedagogická činnosť

 • Odborný asistent hosť.doc. Viktórie Herencsár na Akadémii umení V Banskej Bystrici (od roku 2007) 

umelecké pôsobenia

 • Národné divadlo Györ, Štátna opera v Budapešti (2005 - 2007) 
 • Štátna opera v BB (počas štúdia na Akadémii umení)
 • sólista Orchestra Zlaté husle a člen Umeleckého súboru Lúčnica (od roku 2008)

ocenenia

 • 1999 – Medzinárodná súťaž v hre na cimbale vo Valašskom Meziřičí, Česká republika – 3. miesto   
 • 1999 – Medzinárodná súťaž v hre na cimbale vo Valašskom Meziřičí, Česká republika – 1. miesto 
 • 2003 - Medzinárodná súťaž v hre na cimbale vo Valašskom Meziříčí, Česká republika - 2.miesto + cena za interpretáciu skladby J. S. Bacha

 • 2005 - Medzinárodná súťaž v hre na cimbale vo Valašskom Meziříčí, Česká republika - 1.miesto   

 • 2007 - Medzinárodná súťaž v hre na cimbale v Minsku, Bielorusko - 3.miesto

05_Peter_Gabriel.jpg
Peter Gabriel
viola, husle

31.8.1960 / Bratislava

hudobné vzdelanie

 • 1976 - 1982 Konzervatórium v Bratislave, odbor husle

umelecké pôsobenia

 • Orchester SND (1984 - 1986)
 • Orchester ľudových nástrojov SRo, Bratislava (1986 - 1992)
 • Orchester divadla Nová scéna, Bratislava (1992 - 1996)
 • Slovenský ľudový umelecký kolektív (1996 - 2000)
 • člen orchestrov v operách, operetách a muzikál v zahraničí - Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko (od roku 1999)
 • člen Umeleckého súboru Lúčnica (od roku 1986)
 • sólista Orchestra Zlaté husle (od roku 2004)

Jakub Stračina
kontrabas
Copyright © 2006, Všetky práva vyhradené.

Webdesign by LL studio, spol. s r.o.